Marte Meo

 

MARTE MEO.

Vores pædagogiske leder er uddannet Mate Meo terapeut. I institutionen har vi i mange år arbejdet udfra det positive menneskesyn der udspringer heraf.Marte Meo betyder ”ved egen kraft” d.v.s. at finde personens styrker, evner og ressourcer. Marte Meo er et arbejdsredskab, hvor der ved hjælp af videooptagelser fokuseres på samspillet og dialogen mellem barnet og den voksne, med særlig vægt på de positive sider (personens styrker). Målet er at sætte fokus på relationerne mellem børn og voksne, fordi vi derved kan skabe større bevidsthed hos personalet om kvaliteten af egen praksis. For at belyse / analyser samspillet, tages der udgangspunkt i følgende 9 elementer:

 

1. Den voksne forsæter at følge barnets opmærksomhedsfokus.

- at se barnets initiativ eller processer i barnet selv; følelser, behov m.m.

 

2. Den voksne bekræfter (benævner) barnets initiativ.

- den fællesskabsrettede handling viser barnet, at jeg interesserer den voksne.

 

3. Den voksne afventer barnet.

- at give barnet plads og tid til reaktion, er ikke bare en passiv venten, men den voksne signalerer nysgerrighed.

 

4. Den voksne benævner hvad der sker og hvad der skal ske.

- der gives informationer om den voksnes handlinger, derved oplever barnet forudsigelighed.

 

5. Den voksne bekræfter ønskværdig adfærd.

- barnet får oplysninger om socialt ønskværdig adfærd i form af: ”du kan --- det var godt”. Den voksnes ja-cirkler støtter barnet.

 

6. Den voksne ”triangulerer” barnet til verden.

- den voksne inddrager og introducerer barnet til andre personer, ting eller sociale sammenhænge. Barnet hjælpes ind i relationen.

 

7. Den voksne tager ansvar for en tilpasset og gensidig dialog om afslutning.

-Ritualer kan markere en afslutning. At bede barnet om at afslutte, kan gøre det forvirret. Den voksne er opmærksom på barnets signaler.

 

8. Den voksne tager ansvar for en positiv ledelse.

- den voksne opbygger adfærdsmodeller og guider barnet især igennem nye og svære situationer.

 

9. ”Turtagning”.

- alle kommer til orde i samspillet. De voksne skiftes til at være lydhør for hinanden. En rytmisk vekselvirkning mellem at udtrykke sine iagttagelser og at reagere på det fælles fokus.