Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Hallandsparkens pædagogiske praksis tager afsæt i nye styrkede læreplaner. Særligt har vi fokus på børnesyn, legens betydning og forældresamarbejde.

Læs eventuelt mere her:
Pædagogik læring og udvikling | Høje-Taastrup Kommune (htk.dk)

Flere af underpunkterne er under udarbejdelse. Vi glæder os til snarest at kunne fortælle mere.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg